2020-09-13 Morotslager 001

Denna vecka har vi tillsammans med Ica aktivitet på morötter och i dag fredag den 11/9  har lastat ut över 200000 kg. Nytt rekord. På bilden syns delar av utlastningslagret med morötter som väntar på utlastning.

2020-08-10 Halmtransport 001

Här kommer Mickael med en transport halm som skall vara till vintertäckning av morötterna. Han har 40 balar á 550 kg per resa så det blir ganska många reor. Denna transport går dygnet runt. Dessutom går ytterligare 2 lika dana ekipage men traktordrivna dagtid så det blir många balar som flyttas hit per dygn men så skall också 18000 balar samlas ihop.

20-07-07 ny upptagare 005

Här kör Per-Yngve vår nya självgående morotsupptagare. Det är ju några år sedan vi fick den första självgångaren. Det är ju under september- december vi har behov av 2 upptagare då vi ju dels skördar eko morötter dels konventionella som ju odlas på skilda områden men också under inlagringsperioden då vi skördar i lådor som sätts in i kyllager samtidigt som vi skördar för packning. Samtidigt är det en arbetsmiljöfråga då det är mycket mer bekvämt att sitta i en hytt och se raderna rakt framför sig och ha skärmar du kontrollerar att maskinen fungerar som den skall.

2020-06-29 upptagning 008

Nu har vi kommit igång med skörd, tvätt och packning i plastpåsar av årets morotsskörd. Lucas kör traktornekipaget som samlar morötterna från upptagaren som Per Yngve kör.

2019-06-14 Sista sadden 004

I dag är det den 15/6 och då börjar vi att packa knippemorötter. Vi har en specialmaskin som skördar morötterna och lägger dem i containers och därefter transporteras de från fältet till Lyckås där ett gäng på 12-14 personer sorterar dem i bunter om 10 morötter i varje bunt som därefter tvättas och stoppas i en påse för att sedan transporteras till kunderna.

2020-06-05 Nya Morotter 003

I dag är det den 5/6 och morötterna har verkligen växt till sig. Vi räknar med att börja skörda för knippning inom en vecka -10 dagar. Kommer det bara värme som fixar det sig nog. 

 2020-05-11 Plastborttagning 001

Idag är det den 11/5 och då plockar vi av plasten som legat över morotsraderna sedan de såddes,  för att tillväxten skall bli optimal.

2020-04-18 Traktor 001

I går levererades den sista av de 6 traktorer vi köpt för leverans nu i vår. Detta är en John Deere 6250 R med lastare. I leveransen ingick ytterligare en traktor lika denna och sedan ytterligare 4 av varierande storlekar. 

2020-04-09 Uppkomst 014

I dag är det den 9/4 2020 och nu börjar morotsplanterna att komma upp. Vi förväntar oss att i mitten av juni kan sköden starta men vädret under maj månad är helt avgörande.

2020-03-22 solcelleer2 005
Nu fungerar solcellerna som de skall. Produktionen av el kan vi se på TV skärm och det är intressant att följa hur snabbt produktionen ändras om tex solen går i moln. Anläggningen är dimetionerad för att kunna producera 600 kW och som vi ser på bilden har produktionen varierat mycket under veckan och just när bilden togs var produktionen 468 kw.

2020-03-16 Sadd 008

I dag är det den 16/3 -20 och då sår Pål de första morötterna för säsongen. Vår förhoppning är att de skall vara färdiga att skörda kring mitten av juni.

2020-02-21 Packeri 005

Nu har vi fått igång våra nya maskiner i packeriet. Det är två Newtec vågar med Jaza förslutare och efter dem är denna utrustning dvs bandvåg och scanner som kollar av att påsarna är hela och därefter casepac som lägger påsarna i SRS lådor alternativt ut på ett rolettbord där påsarna sedan läggs i dollycontainer. På bilden här packar Therese ner påsarna i dollycontainer.

2020-01-22 uppatgning 001

Nu har vi börjat att skörda halmtäckta morötter. Här kan man också se att vi har skaffat en vagn med band för att lättare ta oss fram på fälten. Försäljningen av morötter är mycket god så upp till skördegänget att ligga i och skörda 

2020-01-02 Upptagning 005

Nu i början av januari och fram till mitten av maj är morotsförsäljningen som störst. Just nu skördar vi morötter som täckts med jord dvs vi har kupat upp jord som skyddar mot frost men om en vecka är dessa slut och då får vi börja på fält med halmtäckta morötter.

2019-12-18 nytt packeri

Monteringen av maskinerna i packeriet pågår för fullt. Vi monterar in två nya packmaskiner med automatisk nerpackning i SRS lådor. På bilden syns den övre delen som är en vågdel av märket Newtec  och under kommer en påsförslutare av märket JASA att monteras. Vi beräknar att ta de nya maskinerna i drift efter trettohelgen.

2019-11-22 Sortering 002

Vi har i dagarna påbörjat monteringen av den nya sorteringsdelen. Det blir en del där arbetsmiljön är betydligt bättre än i den gamla delen bland annat står pesonalen på en platta som kan höjas och sänkas för att få så behaglig arbetsställning som möjligt, samtidigt som vi ökar kapaciteten med 40 %, pga att vi är fler som sorterar.

19-11-08 solceller 1 

Vi håller på att installera solceller på hustaken. 3800 m2 kommer solcellsytan att bli och detta beräknas producera 630 000 kw timmar. Taket på södersidan på denna byggnad skall täckas och både östra och västra sidan på maskinhallen i bakgrunden skall också täckas.

2019-11-08 Solceller 011

 Här är arbetet med arr montera solcellerna i full gång. Arbetslaget som utför arbetet består av 4 personer, och man sätter först fast fästjärn som solcellerna fästs i och sedan kopplar man fast elkabeln som skall leda den producerade elen till vår elcentral.

2019-10-14 Halmning 007

Vi började att halma morötterna som skall vinterlagras i marken, den 7/10. Eftersom vi har två halmningsmaskiner har vi bra kapacitet och beräknar att vara färdiga den 7-10 november.

2019-10-14 Halmning 010

Så här ser det ut när vi lagt ut halmen och här klarar sig morötterna till maj månad.  

2019-09-20 Rodbetsskord 001

Här skördar Oskar, som kör upptagaren och Pål som kör följeekipaget, rödbetor. Det är första gången vi odlar rödbetor och skörden ser mycket bra ut. Rödbetorna är till konservväxtindustrin 

2019-09-20 Rodbetsskord 006

Här är rödbetorna på in i maskinen

2019-09-19 sadd 002

Roger är syssselsatt med att så höstvete med den nya 8 meters Rapid såmaskin. Detta är en maskin som jämnar till fältet, lägger ut gödning, sår utsäde samt packar det sådda. Den har mycket bra kapacitet ca 35 ha /dag.  

2019-09-09 packeri 003 

Detta foto är tagit den 9/9 och nu i höst är det mycket morotsaktiviteter. Detta innebär att packeriet går för fullt för att vi skall få fram de stora volymer som skall levereras. Bla Fanny och Magdalena arbetar här för fullt med att packa morötter som skall levereras ut idag. 

2019-08-05 Halmkorning 001

Vi är i full gång med att köra ihop halm. I år är det lättare att få tag på halm så vi tror att vi skall få ihop de 18000 balar vi behöver. Här kommer Nicklas med en resa med 42 balar. Halm hämtar vi inom ett område Österlen (Borrby-Tommelilla) - Kävlinge-Landskroka-Kristianstadsbyggden så det blir långa transporter och man hinner 2 resor per dag. Minst 3 ekipage är igång med detta.

2019-08-05 Halmkorning 006

Här är han i full färd med att lasta av balarna. Traktorerna som används till halmtransporter är utrustade med lastare så man både lastar och lossar själv.

2019-07-29 Troskning 004

Här har Roger kommit igång med tröskning. Det ser mycket bra ut i år.

2019-07-05 Hackning 005

Den milda vntern gör att vi måste gå över morotsfält, där det varit potatis tidigare, för att rensa bort spillpotatis. Detta är ett arbete som mäste göras för hand, och här håller man på med det. 

2019-06-24 Upptagning 007

I dag är det den 24/6 och det är dags att börja skörda morötterna. På bilden kör Per Yngve upptagaren och Tobias kör följevagnen. Försäljningen är mycket god, men det beror kanske på att det svenska morötter.

2019-06-24 Upptagning 005

Här kan man tydligt se att morötterna blir förhållandevis rena under upptagningen.

2019-06-14 Sista sadden 002

Här sår Tobias de sista morötterna för denna säsong. Det är den 14/6 och han har sått ca 450 ha morötter.

2019-06-14 Knippmorot 002

I dag är det den 14/6 och här kör Nicklas traktorn med morotsupptagare tillkopplad. Det är en speciell upptagare, gjord för att skörda morötter där blasten skall vara kvar på knippan. Morötterna läggs i container för vidare transport till Lyckås.

2019-05-16 Upptagning 009 

Nu är det den 16/5 2019 och vi plockar upp nyskördade ekologiska morötter för fullt. Så här ser det ut när vi tar bort halmen. Nu på försommaren är det torrt och blåsigt och då gäller det att hytten är tät.

2019-05-16 Upptagning 010

När halmen är borta tar vi bort plasten 

2019-05-16 Upptagning 001

Och sedan kommer upptagaren

2019-04-29 Nya morotter 005

 

Dessa morötter såddes den 12/3 och de har ju växt på mycket bra men det är fortsättningen av väderutvecklingen som avgör när vi kan börja skörda. Som syns på de följande bilderna är det mycket olika hur utvecklingen av morötterna är mellan de olika åren. Bilden ovan är tagen den 29/4 2019.

 

2019-04-29 Nya morotter 003

 

Denna bild är tagen den 29/4 2019 och visar morötter som såddes den 1/3. Detta är de morötter som utvecklas bäst hittills i år.

 

2018-04-29 Nya morotter 001

Morötter den 28/4 2018. Som synes på bilderna nedan är det en del skillnader på morötterna men det innebär inte att man kan se när de skall bli färdiga att skörda utan det beror på vädret under maj månad i synnerhet.

Morötter den 30-04-11 003

Morötter den 30/4 2017

16-04-22 Morotsfalt 016

Morötter den 23/4 2016.

2015-04-20 Uppkomst 011

Morötter den 21/4 2015.

morot 2014-05-05 003

Morötter den 4/5 2014.

Morotuppkomst 130505 006

Morötter den 2/5 2013

Morötter den 29-4

Morötter den 25/4 2012. 

2019-03-22 Sadden 003

 

Per-Yngve kör med bänkfräsen. Den luckrar jorden varefter den lägger upp bänkar som innehåller tre markerade ränner där sedan såmaskinens såhus lägger fröerna.

 

2019-03-22 Sadden 001

 

Tobias sår morötterna direkt efter att fräsningen är klar. 

 

2019-03-22 Sadden 002

 

Efter sådden lägger Oskar på plastfilm som gör att drivhuseffekt uppstår så att morötterna kommer upp snabbt.

 

2019-03-01 Sofielund 004

 

I dag är det den 1/3 och vi har börjat att så morötter. På bilden syns morotsbänkarna som är täckta med plast för dessa de tidigast sådda morötterna skall få så varm och behaglig start som möjligt. Vi kommer att hålla på med sådden till omkring den 1/6 för alla de 450 ha vi skall så skall bli färdiga. 

 

2018-12-28 Upptagning 001

 

Detta är morotsbänkarna som vi täckt med jord genom att köra med en kup som höljer jord på bänken. Detta går bra om det inte är för kallt så det är endast det som skall skördas direkt efter att vi slutat att topplyfta som vi gör så här med. Detta är också en lösning ett år som i år då halmen för täckning av morötter ej räckte till.

 

 

2018-12-28 Upptagning 005

 

Här kan du se hur upptagningen fungerar. Borsten sopar bort en del jord från bänken och därefter kommer upptagaren och lyfter upp morötterna.

 

20181008 skord

 

Nu är det oktober och då har inlagringen av morötter som skall lagras i kyllager startats. Vi beräknar att skörden av dessa skall pågå tills minst den 10/11.

 

2018-09-17 Pasar 005

 

Här visas några av våra plastpåsprodukter. Nästan alla av våra påsar är i dag producerade av 85 % sockerrörsolja i stället för vanlig olja och detta är ett sätt att fasa ut oljebaserade produkter ur vår produktion i vår strävan att få en fossilfri produktion.

 

2019-08-10-2 AD Blue 003

 

Vi har idag i stort sett bytt ut alla fordon mot fordon med motorer och utrustning som gör att de kan köras på HVO diesel med komplement av AD Blue tillsats. Alla traktorer, lastbil, lastare, tröska och morotsupptagare har denna teknik Denna teknik gör att fordonen körs på förnyelsebart bränsle och en minskad mängd utsläpp. HVO bränslet är producerat av slakteriavfall, restprodukter från vegitabilier och animaliska restprodukter. Det framställs genom hydrering av växt och djurfetter. AD blue är en vätska som består av vatten och urea. Trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver AdBlue en egen tank. AdBlue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction), där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak (NH3) som i SCR-katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve. Allt detta är ett stort steg i att fasa ut forsila bränslen i vår morotsproduktion. PÅ bilden oven syns de två olika påfyllningsställena för HVO diesel resptive AD Blue.

 

2018-06-20 Ny morot

 

I dag den 20/6 2018 statar skönden av morötter till packeriet. Eftersom kunderna är trötta på de importerade morötter är trycket stort på beställningarna så det innebär att vi får mycket att göra.

 

2018-06-01 Nya morot 002

 

I dag är det den 1/6 -18  och som synes ha morötterna växt ifatt det de förlorade i sen sådd. Med denna tillväxt kommer vi att börja skörda knippemorötter om 10 dagar och kring den 17/6 kommer vi att börja packa dessa morötter. Det man kan säga är att i år har det inte haft någon betydelse när mörtter blivit sådda utan det beror på vädret i maj. 

 

2018-05-30 bevattning 005

 

Det är mycket torrt nu. Vi har införskaffat en linjär bevattning för att få ytterligare jämn bevattning. Detta är den tionde bevattningen vi har för att vattna våra 460 ha. Vi har 3 rampbevattningar, 6 med kanon och så denna. Just nu gå alla för fullt för att vi skall ha någon chans att kara av att bevattna allt i tid.

 

2018-04-04 Nybygget 004

 

Nu börjar nybygget att ta form. Vädret har slagit om och det är 12 grader varmt.

 

2018-03-29 Ny byggnad 038

 

I dag den 29/3 2018 har vi påbörjat resningen av stommen till det som skall bli bla emballagelager. Vädret är under all kritik med snö, kyla och blåst.

 

2018-03-23 samaskin 009

 

I år blir sådden försenad. Det blir ju inget före påsk. Här är morotssåmaskinen i verkstaden, servad och klar att användas, men får vänta på att användas. Vi brukar börja sådden omkring den 15-20 mars. Det tidigaste är de första dagarna i mars och det senaste är den 4 april, men det innebär ju inte att vi blir så sena med skörden utan det beror till stor del på hur vädret blir i maj.

 

2018-01-19 upptagning 009

 

Max och Peter tar här upp morötter som lagrats under halm.

 

 

2018-01-19 upptagning 013

 

Niklas kör traktorn som har en plastupprullare monterad i fronten på lastaren. Plasten och halmen skyddar morötterna från frost och senare under våren även värme.

 

2018-01-05 Utlastning 004

 

Nu har vi passerat nyår och då vill alla människor äta smalmat och då är morötter mycket bra. Detta innebär att försäljningen är på topp och här ser vi en liten del av morötterna står färdiga i väntan på lastning.

 

,2017-11-27 Inmatningslinje 001

 

Nu uppgraderar vi inmatningslinjen. Vi bygger upp en helt ny linje paralellt med den gamla och så här ser det ut den 27/11 2017. Det som är kvar är inmontering av vattenförsörjning och all el. Det kommer att ta ca 2 veckor till.

 

2017-11-23 Ny inlagringslinje 001

 

Så här såg det ut för några dagar sedan.

 

2017-11-10 Filip med lastbil 021

 

Vi har köpt in en lastbil med släp som skall användas att transportera morötter från fält till packeri. Detta är i stället för att transportera morötterna på vagnar efter traktorer. Det är Filip som är chaufför.

 

2017-11-10 Filip med lastbil 023

 

Här sätter Filip av en full container med morötter och sedan lastar han en ny tom för att köra till fältet för att den skall lastas.

 

2017-10-06 Halmlaggning

Nu har vi börjat att täcka fälten där vi har morötter för vintern och fram i maj, med halm. Vi har köpt ytterligare en utläggare för att bättre hinna med. Arealen som skall täckas är 140 ha så de 8 personerna som jobbar med detta har fullt upp till och med första veckan i november.

 

2017-09-01 Halmtransport 004

 

Vi har i dagarna fått 2 traktorer som vi kan köra med 50 km/tim. Det är två st John Deere traktorer. Dessa traktorer går för närvarande med halmtransporterna. Vårt behov är att ta hem 20000 balar á 550 kg.

 

2017-07-13 Ny upptagare 012

 

I dag är det den 13/7 2017 och den nya självgående morotsupptagaren har kommit. Det är en dansk ASA Lift´s upptagere som tar upp 3 rader vid varje körning

 

2017-07-13 Ny upptagare 001

 

Det är ganska mycket föraren skall hålla reda på men det finns också många hjälpmedel. Skärmen längs till högen är för GPS styrningen. I samband med att fältet i våras frästes med bäddfräsen sparades GPS kordinaterna på USB minne. Den används sedan vid både sådd, hackningar och upptagning. Detta innbär att föraren kan ägna sig åt övriga funktioner; upptagaren går ju ändå där den skall pga GPSèn. Det nedre av de två skärmarna som sitter framåt är för huvuddatorn. Den styr alla funktioner för att få maskinen att göra ett bra jobb, som tex att remmar och mattor har rätt hastighet. Den övre skärmen är för kamrorna som visar vad som händer.

 

20170521morotsplantor 003

 

I dag är det den 20/5 och morotsplanterna växer så det knakar. Om 3-4 veckor är det dags att börja skörda.

 

2017-05-08 Damman 009

 

Nu i början på maj är dammen fylld med tvättvatten innan bevattningssäsongen börjar. Vattnet kommer troligen att ta slut under juli månad om det blir en normal säsong. I samband med att bevattningen börjar fyller vi på med vatten från borrorna.

 

2017-03-16 morotssadd 007

 

Vi har bytt ut dieseln för våra fordon till HVO diesel dvs diesel producerad på slakteriavfall och rapsolja, alltså en helt fossilfri diesel. På bilden ovan tar Anders, Per, Peter och Anders emot den nya dieseln. Den kemiska uppbyggnaden av produkten HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är kolväteföreningar. Detta byte gör att vi minskar utsläppen med ca 450 ton Co2 / år.

 

2017-03-16 morotssadd 008

 

Vi har börjat sådden av morötter. På bilden kör Jimmie och Mattias maskinen som lägger på plastfilm på de nyskådda morötterna. Vi täcker de tidigast sådda morötterna för att de skall kunna kördas tidigare, men senare sådda täcker vi inte med plastfilm.

 

2017-03-16 morotssadd 012

 

På bilden sår Tobias de första morötterna som sås 2017 den 16 mars. 2016 sår Tobias de första morötterna den 11/3. 2015 är det den 16/3 som Pål sår de första morötterna för denna säsong. 2014 såddes de första morötterna den 7/3, 2013 den 8/4 och 2012 den 14/3. Som synes är den vid olika datum vi startar, men målsättningen är att kunna starta skörden vid midsommar. Det som har störst betydelse för starten av skörd är hur varmt väder vi kommer att ha under april och maj.

 

2017-03-16 morotssadd 017

 

Här kör Per-Yngve med en bäddfräs som bereder marken som skall besås. Den formar 3 bäddar på varje drag och dessutom formar den speciella fördjupningar i bädden där morötterna sås.

 

20170113 Packetering 003

 

Nu efter Jul och Nyår är konsumtionen av morötter som störst. På bilden packar Josefin, Max, Andreas och Ida morötter för fullt. Våra utleveranser nu är 500-650 ton / vecka.

 

2016-07-22 Lyckas

 

Flygvy över Lyckås

 

2016-07-08 Hackning 007

 

Två nya lastare har inköpts av fabrikat Ljungby L11.

 

2016-07-08 Hackning 001

 

Andreas kupar morötter. För att inte den översta delaen av morötterna skall bli grön så kupar vi upp morötterna dvs lägger upp jord så att hela moroten är täckt.

 

2016-07-08 Hackning 006

 

För att hålla fälten fria från ogräs kör Oskar med en ogräsrensare som tar ogräset. 

 

2016-07-04 Packeriet 002

 

Den nya skörden är påbörjad och här packar Lena 500 gr påsar för fullt.

 

2016-07-04 Packeriet 004

 

Här tar Linda ut en full dolly till kylen.

  

2016-02-01 Packer 2 002

 

Nu är det maximal packning som gäller. Januari till maj är den tid då vi säljer störst volymer morötter. Packeriet går i 3-skift och i snitt är försäljningen mer än 500 000 kg / vecka

 

2016-02-01 Packeri 018

 

Efter att morötterna tvättas och kylts kommer de till sorteringsmaskinerna där de optiskt sorteras efter tjocklek och längd. Dessutom sorteras också bort missformade och skadade morötter.

 

2016-02-01 Packeri 019

 

Den optiska sorteringen innebär att ett antal kameror tar bilder på varje morot från olika sidor och jämför med de inlagda värdena och därefter hamnar morötterna på de band som för just den sorteringskvaliteten vidare till handsorteringen.

 

2016-02-01 Packeri 015

 

Vid handsorteringen plockas de morotter bort som inte håller den angivna storleken och längden eller som har skador och rötor som den optiska sorteraren inte tagit bort. På bilden ovan arbetar Simon, Olivia och Vanessa med att handsortera morötterna.

 

2016-02-01 Packeri 012 

 

Därefter transporteras morötterna till packeteringsmaskinerna som lägger morötterna i plastpåsar. På bilden ovan som kontrollerar Marie och Vicky morotspåsarna som sedan läggs i plastlådor eller wellkragar för vidare transport till kund.

  

 

Halmat falt 151

 

Idag är det den 20/11 och nu närmar vi oss slutet på arbetet med att täcka morotsfälten med halm där morötterna skall vara i jorden i väntan på skörd. Ca.110 ha är täckta med halm och det kommer förhoppningsvis att räcka till slutet av maj 2016. I bakgrunden på bilden ser ni Fjälkinges siluett nämligen tornet på Fjälkinge backe som reser sig över Kristianstsadsslätten  

 

2015-08-25 stork 006

 

Sällsynta gäster förekommer ibland. Här har vi fått besök av stork som kollar efter föda när tröskan gjort sitt 

 

2015-07-17 Bevattningsmaskin 008 

 

Detta året ha hittills varit ganska fuktigt med en hel del regn. Nu i juli är tillväxten på morötterna mycket kraftig och stora mängder vatten behövs för att de skall utvecklas som vi önskar. Därför måste vi hjälpa till med konstbevattning, speciellt vid torr väderlek är detta nödvändigt. På bilden syns en bevattningsmaskin med ramp för jämnare bevattning.., 

 

Upptagning 20140127 013

 

Idag är det den 6/2 och skörden pågår 3 till 4 dagar i veckan. På de följande 9 bilderna visas hur skörden går till.

Skörden börjar med att halmen lastas på en vagn och körs bort.

 

2015-02-06 Upptagning 011

 

Därefter kommer en maskin som rullar upp plasten, samtidigt som den borstas av för att vi skall ha så ren plast som möjligt att skicka till återvinning

 

2015-02-06 Upptagning 013

 

Nästa moment är att en bortsmaskin som är monterad på upptagartraktorn borstar bort blast- och halmrester från morötterna

 

Upptagning 20140127 019

 

Här se vi de renborstade morötterna

 

2015-02-06 Upptagning 002

 

Det ställs stora krav på traktorförarna som har mycket skärmar,displayer och reglage att hålla reda på, men som tur är har vi gps navigation som styr traktorn så just det momenter det slipper han. Övervakning, finjustering och kontroll är fullt tillräcklig

 

2015-02-06 Upptagning 003

 

Tittar förararen ut genom bakrutan ser han resultatet av hur noggrant han har ställt in upptagningen

 

2015-02-06 Upptagning 010

 

Morötterna lastas direkt i en följevagn

 

Upptagning 20140127 030

 

som därefter täcks med pressenning

 

Upptagning 20140127 031

 

för vidare transport till packeriet. Morotsfälten finns inom en radie av 30 km från Lyckås

 

Utlastning 2015-01-09 007

 

Nyår är passerat och nu vill folk äta sunt och då är morötter det givna valet. Detta innbär att stora mängder morötter säljs. Fredagen den 9/1 levererar vi ut 245000 kg packade morötter och det ställer mycket stora krav på personalen, logestiken och att anläggningen fungerar klanderfritt. Bilden ovan är tagen från utlastningsavdelningen, som i normalfallet är dimentionerad för att hantera max 100000 kg per dygn och som ni förstår att här gäller det att de olika artiklarna produceras i rätt ordning i forhållande till utlastningstiden, att lastningstiderna hålls, dvs att bilarna är här i tid för att inte försena nästa bil etc, för att avdelningen skall klara av detta. Packeriet går dygnet runt och vår fantastiska personal ställer upp otroligt lojalt dessa veckor, i början av året, då utleveranserna är så här stora. . 

 

2014-11-07 Upptagning 018

 

Som synes är skörden mycket bra och Mattias som kör traktorn som drar lådvagnen behöver inte köra långt för att få lådorna fyllda

 

2014-11-07 Upptagning 011

 

Fredrik märker lådorna innan de fylls. Spårbarheten är lagstiftad och den märkning som Fredrik gör följer morötterna fram tills att de finns i påsarna. I samband med att påsarna skickas till kund scannas märkningen av och sparas i vårt datasystem så vi vet dels från vilket fält morötterna kommer och dels till vilken kund morötterna levererats 

 

2014-11-07 Upptagning 003

 

När Fredrik fått lådorna fyllda av upptagaren jämnar han till dessa så de kan staplas på vagnarna och i lagret

 

2014-11-07 Upptagning 009

 

Därefter flyttar Tobias lådorna från fältvagnarna till transportvagnarna för vidaretransport till kyllagret

 

2014-11-10 Ladtransport 005

 

Väl framme vid kyllagret lossar Niklas lådorna och ställer in dem i kylen.

 

Morotskyl 2014-09-25 020

 

Den 22/9 startade årets sockerbetsskörd. Året har varit gynsamt för sockerbetorna med mycket sol och värme som gör att sockkerhalten blir hög och det är ju sockerskörden som räknas dvs. hur många kilo socker det blir och vi får ju betalt per socker. På bilden ovan ses den 6 radiga betupptagere som ser till att betorna kommer upp ur jorden. Vi skördar i takt med leveransplanen 

 

 

2014-05-25 morot 004

 

Detta foto är tagit den 23/5 och som syns har tillväxten varit mycket god. Mycket talar för att skörden startar inom ca 2 veckor. Det är tidighetsrekord.

 

 

2014-04-04 Verkstadsinvigning

 

Den 4/4 var det morotens dag och naturligtvis firade Nyskördade Moötter AB den rejält Skoleleverna i Fjälkinge Skola bjöds på 450 morotsbakelser vilket också de boende på Fjällbacka tillsammans med  personal, sammanlagt 100 personer  fick tillfälle att njuta av. På kvällen förrättades invigning av den nya verkstaden och till denna invigning hade all vår personal med respektive, samt de lantbrukare med respektive, hos vilka vi har morotsodlingar, inbjudits. Vi blev tillsammans 97 personer som åt, festade och dansade till musik av Prebens Pågar. En helt fantastisk kväll.

 

.  

 

2013-12-06 Upptagning med 2 maskiner 

 

Skördesäsong av direktskördade morötter är i det närmaste slut och innan frosten slår till gäller det att snarast få upp morötterna. Dessutom på grund av mycket stor försäljning måste vi använda två upptagare på samma fält, för att hinna med. 

 

Verkstadsbygget 2013-011-07 005

 

Som ett led i att alltid kunna leverera morötter till våra kunder, gäller det bland annat att ha en väl underhållen maskinpark och därför bygger vi ny verkstad. Vår verksamhet kräver mycket maskiner, både för att kunna odla men också för packningsverksamheten.

 

Lastade vagnar 002

 

Maskinparken är mycket stor och på bilden ovan syns en del av de 17 vagnar som behövs i samband med upptagning och transporter från fält till packeri. Därutöver finns 8 traktorer, 2 lastmaskiner, 6 vagnar för låd- och halmtransporter, många specialmaskiner för morotsodling såsom 4 upptagare, därav 2 för direktskörd dvs skörd då morötter lyfts ur marken med blasten, 1 för skörd av buntmorötter dvs morötter som säljs med blasten kvar samt en maskin för skörd av morötter som lagrats under halm. Dessutom såmaskin, bäddfräs, halmutläggare och mycket annat för morotsodlingen. 7 st bevattningsmaskiner behövs för att klara gröderna under växtperioden. Till detta kommer också all maskinutrustning som krävs för tvättning, sortering och packning av morötterna. Av detta förstår man att det finns ett stort behov av en modern verkstad.

 

Dikning 13-10-31 015

 

Den här tiden på året är det dags att planera för nästa år och en del i det är att dika de fält där detta behövs. Vissa fält behöver dikas om vart 25-40 år beroende på jordmån. Det är viktigt att fälten är väl dränerade, speciellt när morötter odlas. Man säger ju att morötter inte tål att bli våta om fötterna, dvs att spetsarna står i vatten. Då får man rötskador på dem.

Denna maskin har en bill som går ner till det djup man vill ha dräneringen på dvs  ca 1 meter och där läggs dräneringsslangen och kring denna läggs singel som filtrerar bort jordpartiklar som annars skulle täta igen hålen i slangen. Allt sker i ett moment 

 

Dikning 13-10-31 009

 

Som synes är det mycket rejäla grejer. 

 

vy2013

 

Den 25/8 togs denna flygvy över ett av våra morotsfält i Fjälkinge. Tjusigt

 

Ica Massan 110912 008

 

Vi har under september deltagit i Ica´s 3 butiksmässor med en monter som vi delade med andra Ica leverantörer av rotsaker. Det är mycket värdefullt att få den feedback som kontakten med butiksfolk ge, för då har vi bättre möjligheter att anpasssa produkterna, än bättre till kundernas önskemål. 

 

Ica Massan 110912 001

 

Som synes var montern livligt besökt av intresserat butksfolk som hade frågor om sortiment, sorter och förvaring bla. Här har Helen en diskussion om morotssortimentet med en mässbesökare.

 

i juli 2012 005

 

Grödorna utvecklas mycket fint, men allt är senare i utvecklingsfas än normalt, pga det kalla vädret under april och maj. På bilden syns ett fält med sockerbetor och länge bort syns till vänster ett fält med potatis och till höger ett morotsfält. I bakgrunden skymtar Lyckås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Copyright © 2012-2013 Nyskördade Morötter. All rights reserved.
Lyckås Gård, Fjälkinge, telefon +46 (0)44 584 40.