Fodermorot

 

Vi säljer bortsorterade konsumtionsmorötter dels i säckar men också i större partier, i mån av tllgång.

Säckarna om ca 20 kg kostar 30 kr/st Foder löst lastat på t.ex. en bilsläp kostar 0,35/ kg. OBS Vi lastar bara öppna släpar dvs inga släpar med kåpa.

Vi har öppet för löst lastat måndag och fredagar  kl 14:00 - 16,30. Säckar kan hämtas hela dygnet, även sön- och helgdagar, men påfyllning sker ej efter kl 16,00 på fredagar. OBS Minsta mängd som lastas löst på släp är 400 kg. Under sommarmånaderna kan tillgången på fodermorötter ej garanteras varför du rekomenderas att ringa först.

OBS Det går även att betala med swisch på nr 1235252879.

 

Fodersäckar

 

 

 

Klicka här för en karta hit!

Copyright © 2012-2013 Nyskördade Morötter. All rights reserved.
Lyckås Gård, Fjälkinge, telefon +46 (0)44 584 40.