2024-06-07 Knippe

I dag är det den 7/6 2024 och detta är det tidigaste vi börjat att skörda knippemorötter. Arbetet kommer att fortgå till slutet av augusti.

2024-05-31 Morotter

I dag är det den 31/5 och morötterna har växt ordentligt. Vi kommer att börja skörda om ca 10 dagar. Det är mycket gott att förutom att äta dem färska också att steka dem i honung. Prova det.

2024-05-21 Plastavtagning

Nu är det den 21 maj och i år är det dags att ta bort täckplasten på morötterna nu. Som synes är de ganska stora.

2024-04-29 Kupning

För att lyckas med morotsodling är det nödvändigt bland annat att få morötterna att växa, att bli lagom longa och raka, och därför är det növändigt att vi ser till att ha så stenfritt som möjlöigt. På bilden här ovan kör Oscar med en kupare som lägger upp tre bänkar som därefter går igenom en stenfrånskiljare. Det fodras stor dragkraft att dra den här utrustningen och därför är denna traktor perfekt.

2024-04-15 stenlaggning

Vi måste som sagt lägga ner mycket tid på att stenröja. Detta gäller speciellt på fälten där vi vinterlagrar morötter i marken under halm. På bilden kör Nicklas traktorn som drar maskinen som sållar fram stenen ur marken. Fältet kupas upp  ordenligt djupt först och sedan kommer denna maskin och sållar bort jorden och stenen läggs då i hjulspåren som syns på bilden.

2024-03-22 Sadd 1

I mitten den 15-20;e mars brukar vi så de första moröttrena och så blev det också i år. Den 17 mars såddes de första. På bilden sår Oskar de första morötterna. Samtidigt med morotssådden lägg också en markherbecid över morotsraden för att hålla tillbaka ogräset som ju annars växer lika bra som morötterna och på så sätt får morötterna en bra start.

2024-03-22 Tackning 1

När såmaskinen har gjort sitt kommer en plastutläggare och täcker sådden med plast för att vi skall få upp värmen i marken och på så sätt få morötterna skördefärdigare tidigare. Det är detta som Lucas håller på med här.

2024-02-29 stenar

När vi tar upp morötter är det en bill som går under morötterna nere i marken och lossar dem och detta gör att vi måste ha fälten någorlunda fria från sten annars har vi för stora skador på billarna och även maskinen i övrigt. Nu på vintern har vi tid att röja fälten för sten och för det ändamålet har vi en grävmaskin  som är utrustad med en stengrep som vi går igenom fältet och tar upp alla stenar på ned till 25-30 cm djup. 

eulogga

Vi har under hösten täckdikat en del areal och detta har finansierats med investeringsstöd.

2024-01-15 Sortering A

Nu är vi i mitten av januari och försäljningen är väldigt hög. Det är väldigt många morötter som passerar under ett arbetspass och då gäller det att vi är flera som tar hand om dem. Här sitter några av dem som ser till att morötterna som kommer i påsarna ser riktigt bra ut.

2020-10-30 Upptagning 028

Nu är vi komna till mitten av november och vi kan fortfarande skörda direkt. Vi hoppas att det är milt ytterligare en tid för vi har en hel del morötter kvar som väntar på direktskörd. Som syns på bilden är det lådor vi fyller för att sätta in i lagret, men lagren är snart fyllda.

2023-10-20 Halmning

Nu under oktober är det väldigt intensivt på jordbruket. Det är sockerbetor som skall tas upp, morötter som skall skördas och sätttas in i lagren eller köras direkt till packeriet och det skall plöjas, samt morötter som skall fältlagras skall täckas med halm. Så alla medarbetare är igång plus några extra medhjälpare, men här är det Roger som lastar halmbalar på en utläggare. Vi har ju två sådana och de betjänas av fyra personer var. 

2023-10-16 Sockerbetslastning

Nu är vi inne i oktober och sockerbetorna skall transporteras till sockerbruket och då kommer lastare och lastbilar och lastar och transporterar dem till bruket.

2023-09-08 Plojning

Nu under september är det förutom morotsupptagning, halmkörning och ogräsbekämpning också förberedelser för höstsådd. Här plöjer Lucas till höstsådden.

2023-08-14 Halmkorning

Nu har halmkörningen kommit igång för fullt. Här håller Micke på att lossa ytterligare ett lass av många.

2023-08-11 packeriet

Försäljningen har kommit igång mycket bra och packeriet har mycket att göra. Här packar Anna småmorötter 

2023-07-19 Troskning

Nu har tröskningen av höstkorn kommit igång och det är mindre skörd än i fjol men ändå inte så dåligt som vi befarade tidigare i försommaren. På bilden är det Roger som kör tröskan och Lucas som kör traktorekipaget vid sidan om.

2023-06-29 Upptagning

I dag är det den 28/6 och nu är det dax att skörda de morötter som såddes först och här kör Per-Yngve och Micke med upptagare och följevagn för att skörda de första morötterna för säsongen. 

2023-06-26 Radrensning

Det är dags att radrensa och här kör Peter traktorn som har radrensaren kopplad. Det är roterande pinnar som drar upp ogräset med mycket bra resultat.

2023-06-21 Upptagning1

Nu är vi igång med knippeskörden. Här kör Roger traktorn som har upptagaren påkopplad. Vi började några dagar senare är vanligt i år, men vi säljer mycket bra så vi är nöjda.

2023-05-29 Branna

På bilden här ovan är det Nicklas som kör med gasolbrännaren för att bränna bort ogräs från fältet som skall sås med ekologiska morötter. Detta gör vi innan vi sår och ca 8 dagar efter vi sått kör vi med gasolbrännaren igen för att ta ogräs precis innan morötterna sticker upp ovan markytan. 

2023-05-17 Plastbortstagning

I dag är det den 17 maj och vi tar av plasten på de nyskådda morötterna. Det är något senare i år därför att april var så kall. Beståndet ser bra ut och om en knapp månad skördar vi. 

2023-04-21 bevattning

Nu är spannmål, sockerbetor klart, och vi har börjat så morötter, så nu väntar vi på att det skall växa, men det behövs vatten. Vi har köpt in fyra linjära bevattningssystem och dessa håller nu de franska tillverkarna och deras svenske representant på att justera in. Vi har ju sedan tidigare ett sådant här system redan och bara goda erfarenheter av det. Det är ju ett system som lägger ut vatten i små givor, men ofta, och så är det arbetsbesparande. Just denna maskin på bilden täcker en yta på ca 40 ha med 7 mm regn per dygn.l

2023-02-10 Upptagning 

Vi skördar mycket morötter vid denna tid på året då alla vill snygga till sina kroppar efter julens frossa. På bilden syns Peter köra traktorn som tar upp morötter och Jacob som kör traktorn som drar vagnen vi samlar morötterna i. Vi har skaffat en traktor med band för att minska marktrycket och lika på vagnen. Dessutom kommer ekipaget fram även om det är mycket fuktigt.

2023-01-13 sortering

Nu i januari är det mycket högt tryck på sortering och packning. Här jobbar Isabell, Ida och Jonna för fullt för att få fram bra morötter.

2022-12-27 Ny traktor

I slutet av 2022 fick vi levererat denna traktor. Det är en John Deere 8 RX traktor med band både fram och bak. Detta för att kunna överföra kraften samt minska marktrycket. Motorn är på 410 hästkrafter.

2022-10-12 Halmutlaggning

Nu är vi i full fart med att lägga ut halm på de morötter som skall lagras i marken. Vi skall täcka ca 130 ha med halm och dessa morötter börjar vi sen att skörda efter nyår och håller på till slutet av maj månad.

2022-10-07 traktor

I dag den 7/10-22 håller Nicklas och Oscar på att montera utrustningen på traktorerna som skall lägga ut halm. Vi kommer att börja utläggningen på måndag. Det man sätter på traktorerna är en utrustning som gör att vi kan lasta 3 balar på traktorn förutom de 7 som ligger på utläggarvagnen.

2022-08-05 Lastbilen

Vi har köpt en ny lastbil. Detta är en Scania V 8 med nytt släp och ekipaget har en godkänd totalvikt på 70 ton.

2022-07-04 Hackning Eko

Vi har köpt en speciell hacka för ekomorötterna. Största problemet med att odla ekologiskt är ogräset och denna maskin är ett bra sätt att hacka bort ogräset 

2022-07-04 Hackning 2

Hackan tar bort ogräset med hjälp av roterande skivor som är tandade. Maskinen styrs av kameror och höjdregleras med kännare.

2022-07-04 Hackning 1 

Så här ser det ut när maskinen gjort sitt och det ser ganska bra ut eller hur.

22-06-28 Upptagning

I dag är det den 28/6 och vi börjar skörda åtets morötter. Per Yngve kör upptagaren och Oscar kör följevagnen. 2018 började vi den 20/6, 2019 den 24/6 2020 den 29/6 och 2021 den 30/6. som synes är den vädret under maj månad som styr mycket av när vi skall börja.

22-06-28 Nyskordade Morotter

Ja så här ser påsen ut som innehåller de nyupptagna morötterna av årets körd

22-06-13 knippen

I dag är det den 13/6 2022 och vi har gjort de första morotsknippe.

2022-05-06 Upptagning

Dessa morötter såddes den 12/3 2022 och ser ut så här i dag den 3/5. Dessa tidiga morötter växer under plastfilm och denna kommer att tas bort kring den 20/5

2021-04-30 Morotsuppkomst 004

I dag är det den 30/4 2021 och desssa morötter såddes den 2/3 2021

2019-04-29 Nya morotter 005

Dessa morötter såddes den 12/ 2020 och nu är det den 29/4

2019-04-29 Nya morotter 003

Dessa morötter såddes den 1/3 2019 och i dag är det den 29/4

2018-04-29 Nya morotter 001

I dag är det den 28/4 2018 och dessa morötter såddes den 12/3

2022-04-22 uppkomst

I dag är det den 22/4 och morötterna har kommit en bit i sin utveckling. Det fina vädret med värme och sol på dagarna har gjort underverk. men det är långt kvar innan det är dags att skörda.

2022-03-19 sadd

Filip kör med en Spirit, med 9 meters bredd, som både lägger ut konstgödning och spannmål. Här sår han vårkorn. Det är ju mycket tidigt på säsongen men det är lika bra att så då man ju inte vet om det kan komma ett större regn som gör att vi måste vänta med sådden. 

2022-01-03 Upptagning 2

Nu har vi kommet in i januari och då har vi börjat skörda de halmade morötterna. Här kör Oscar traktorn som drar upptagaren när vi skördar. Längst fram på ekipaget ser vi borstmaskinen som tar bort en del jord- och halmrester. Innan denna maskin tar vi först bort ca 2/3 av halmen och därefter tar vi bort plasten som ligger på morötterna och sen kommer denna maskin med Oscar som förare.

2022-01-03 Uppatgning 1

Det är mycket halmrester som kommer med upptagaren upp på mattorna som reslar bort jaord och halm, men tack vare att de är så långa blir resultatet bra.

2022-01-03 Upptagning

På bilden ser man också följevagnens hjulhäng där vi har vagnen utrustad med band som gör att den går betydligt lättade i fältet speciellt när det är halmrester på fältet. Man ser också piggmattan längst upp på maskinen som tar bort den sista halmresterna.

2021-11-02 Halmutlaggning

Halmutläggningen på morötterna, som skall lagras i marken, är i full gång. Här kör Max utläggaren som lägger ut halm på, tillsammans med den andra utläggaren, ca 130 ha. Man börjar första veckan i oktober och beräknas vara färdiga den 10-15 november. 

21-10-29 lagring

Vi vinter lagrar ca 4500 ton morötter i lådor och dessa står i kylrum med en temperatur på ca +1 gr. Vi börjar sortera och packa dessa under december och hållar på mars månad ut. Just nu är vi halvvägs med skörden och beräknar vara klara med upptagningen av dessa morötter kring 10/11. Merparten av dessa transporteras från fälten till Lyckås på lastbil.

2021-09-20 Sortering 1

Nu i september och oktober är det mycket aktiviteter i butikerna på morötter därdör att priserna är låga. På bilden ovan sorterar Albin, Filippa och Kaska morötterna skall läggas i påsarna.

2021-07-30 Packeriet

Här packar Anna ner påsarna i dollykragar. På de 6 packamaskiner vi har i packeriet har vi en packkapacitet av ca 10000 kg / timme.

2021-07-30 Packeriet 2

Nu ökar försäljningen ju närmre hösten vi kommer. Här kontrollerar Linda att Jasa packarna går som de skall.

2021-07-26 Troskning

I dag börjar vi att tröska höstkorn  och det är den 20/7 och i nästa vecka börjar vi tröska vårkorn. På bilden kör Roger tröskan på Sturedals fält. Spannmålen körs till torken och lagringen på Sturedal där det kommer att användas som foder till grisarna.

2021-06-21 siloresning

Nu är det bara 6-8 veckor innan det är dags att starta tröskan. Vi har flyttat en silo hit till Sturedal för att vi skall få plats med all spannmål som vi tröskar. Dels skall grisarna ha en hel del men sedan är det brödspannmål som vi skall lagra så mer lagerutrymme behövs. Denna silo har vi plockat ner i Nosaby och nu sätter vi upp den igen här på Sturedal där vi samlat spannmålshanteringen. Man sätter ihop en sektion plåtar på markplanet och därefter monteras taket och sedan lyfter man upp hela silon.

221-06-23 Siloresning

Här har man skruvat fast ytterligare en sektion genom att lyfta upp hela silosen och så fortsätter det tills den är i full höjd och då har vi fördubblat silokapaciteten.

2021-06-30 Silos

Här är silosen rest och den är ca 1 meter högre än den som fanns från början

2021-06-15 Buntmorot

I dag är det den 15/6 och nu börjar vi skörda knippemorötter. Det är alltså morötter med blasten kvar. Vi skördar och packar dessa under juni till siste augusti.

2021-06-17 buntmorot

Här är man i full fart med att sortera och packa knippemorötterna.Det mesta är handarbete.

21-06-04 Ombyggnad 001

Vi villa förbättra kvaliteten än mer och därför monterar vi in ytterligare en tredje celox alltså en optisk sorterare till. Denna gör att vi ej behöver köra anläggningen fortare utan med samma kapacitet ökar vi sorteringen med 30 % dvs sorteringen blir mycket bättre.

2021-06-01 Morotter 004

Nu är det den 1/6 och morötterna har växt en hel del. Vi beräknar att börja skörda knippemorötter om två veckor och packmorötter om ca tre veckor.

2021-05-15 Nya morotter 002

Nu har vi börjat ta av plasten på de morötter som såddes först. I dag är det den 15/5 och som syns har morötterna växt mycket bra speciellt om man tänker på att april månad hade många kalla nätter. Starten för skörd är beräknad till 10-15/6.

2021-05-07 Lyckas Gammal 002

Detta är en bild av Lyckås tagen av Pål farfar omkring 1936. Almträdet som finns i mitten av bilden planterades, enligt talesättet en söndag när Påls farfars farfars farfar med familj besökte platsen1830 dit Lyckås skulle flyttas efter enskiftet som ägde rum 1818 i Fjälkinge. Lyckås låg vid denna tid centralt i samhället som brukligt var. När det väl var bestämt på vilken plats Lyckås skulle vara plockade man ner bygganderna och därefter byggde man upp det på denna plats och 1840 stod det färdigt för inflyttning.

2021-05-07 Lyckas 1968 002

Denna bild är från 1968. De urspunliga gårdsbyggnaderna brann ner den 1/10 1936 efter att några pojkar smygrökat i halmen. I september 1937 stod stallen färdig och då fylldes den med djur. 1991 brann stallbyggnaden ner efter att en elmotor till utfodringanläggningen havererat och då byggdes ett svinstall upp som idag är ombyggt till morotskyllager.

2021-05-07  Lyckas 2016 001

Lyckås av idag. Den första delen av packeribyggnaderna byggdes 1977 och därefter har det byggs till i flera omgångar och så här ser Lyckås ut idag. Här finns idag byggnader för förutom kontor, personalutrymme och packeri även byggnader för lagring av 4500 ton morötter, maskinhall samt verkstad.

2021-04-07 Sprutning 002

I dag sprutar Pål sockerbetor och han använder den nya självgående sprutan av märket Horsch. Detta är en spruta med 8000 liters tank 36 meters ramp med munstycken som gör det möjligt att ställa in droppstorlek innifrån hytten och som då justeras utifrån hastigheten, allt detta för att få en så effektiv och rationell körning som möjligt. Ekipaget styrs ju också med hjälp av GPS. Detta är verkligen sprutornas Roll Royce. 

2021-04-02 Betsadd 009 

Nu har vi kommit in i perioden på våren då mycket grödor skall sås. Här är det Anders som sår sockerbetor. Vi odlar ca 90 ha av denna gröda.

2021-02-03 Halm borttagning 005 

Nu är vi i full fart med att skörda morötter som är halmtäckta. Först kör vi med en halmborttagare som tar upp och lastar halmen i evagn.Därefter tar vi bort plasten, rullar upp den och lägger den vid fältkanten för att sedan lasta det förtervinning.2021-02-01 Upptagning av halmat

Efter dessa´moment kommer upptagaren med bortsmaskin framtill som tar bort halm- och blastrester varefter morötterna reslas fria från jord och därefter går upp i en conteiner.

2021-02-01 Upptagning vagn

Morötterna lastas i en container som står på en vagn som är utrustad med bandställning för att vi lättare skall ta oss fram i fältet.

2021-01-22 Upptagning 006

Nu i januari skördar vi de morötter som täcktes medels kupning, dvs vi körde med en kupare som lägger upp stor mängd jord ovanpå morötterna och då klarar de minus 5-7 grader, men i år kom  det 10-20 cm snö efter att vi kupat och detta täcke skyddade morötterna trots att det var ner till 14 grader minus. Vi har att skörda ytterligare ca en vecka innan vi skall starta med skörd där vi täckt med halm. 

20210104 Schermvisning av el 010

I början  av 2020 monterade vi solceller på taken på en del av byggnaderna. Eon som ansvarade för installationen hade en kalkyl att anläggningen skulle producera ca 600000 kwh. Anläggningen togs i bruk under mars månad och nu ser vi att prognosen stämde hyfsat och från mitten av mars tills den 31/12 har anläggningen producerat som synes 634600 kwh. Detta motsvarar ca en tredjedel av vår förbrukning.

2020-11-17 Halmutlaggning 003

Nu är vi sluttampen med halmutläggningen. I dag är det den 18/11 och vi har någon dag kvar. Vi har lagt ut halm på 135 ha morötter så det kommer att bli en hel del att skörda i vinter. Vädret har ju varit extra varmt i höst så det har gjort att vi kunnat ta det lungt och inte behövt köra på helger och kvällar utan det har kunnat ske på normal dagtid.

2020-10-13 Halmutlaggning 002

Idag är det den 12/10 och nu pågår halmutläggningen för fullt. Vi har två utläggare och det är fyra lastare som servar med lastning samt två servispersoner som ser till att plastfilmen fungerar samt kapar av när utläggaren kommer till fältändan samt kollar och drar fram ny plast film när en första tar slut så totalt är det 8 personer som jobbar med detta. Vi räknar med att vara färdiga omkring den 10 november och då är ca 135 ha täckta. 

2020-09-28 Packning 1 003

Hösten är här och med det har vi tillsammans med Ica aktiviteter på morötter bla Rosa Bandet som är en aktivitet tillsammans med canserfonden. En del av det kunder betalar för morotspåsen går till canserfonden mot bröstcanser. På bilden packer Terese. Det blir stora mänder Rosa Bandet påsar.

2020-09-13 Morotslager 001

Denna vecka har vi tillsammans med Ica aktivitet på morötter och i dag fredag den 11/9  har lastat ut över 200000 kg. Nytt rekord. På bilden syns delar av utlastningslagret med morötter som väntar på utlastning.

 

 2020-05-11 Plastborttagning 001

Idag är det den 11/5 och då plockar vi av plasten som legat över morotsraderna sedan de såddes,  för att tillväxten skall bli optimal.

2020-04-18 Traktor 001

I går levererades den sista av de 6 traktorer vi köpt för leverans nu i vår. Detta är en John Deere 6250 R med lastare. I leveransen ingick ytterligare en traktor lika denna och sedan ytterligare 4 av varierande storlekar.  

2020-03-16 Sadd 008

I dag är det den 16/3 -20 och då sår Pål de första morötterna för säsongen. Vår förhoppning är att de skall vara färdiga att skörda kring mitten av juni.

2020-02-21 Packeri 005

Nu har vi fått igång våra nya maskiner i packeriet. Det är två Newtec vågar med Jaza förslutare och efter dem är denna utrustning dvs bandvåg och scanner som kollar av att påsarna är hela och därefter casepac som lägger påsarna i SRS lådor alternativt ut på ett rolettbord där påsarna sedan läggs i dollycontainer. På bilden här packar Therese ner påsarna i dollycontainer.

2019-12-18 nytt packeri

Monteringen av maskinerna i packeriet pågår för fullt. Vi monterar in två nya packmaskiner med automatisk nerpackning i SRS lådor. På bilden syns den övre delen som är en vågdel av märket Newtec  och under kommer en påsförslutare av märket JASA att monteras. Vi beräknar att ta de nya maskinerna i drift efter trettohelgen.

2019-11-22 Sortering 002

Vi har i dagarna påbörjat monteringen av den nya sorteringsdelen. Det blir en del där arbetsmiljön är betydligt bättre än i den gamla delen bland annat står pesonalen på en platta som kan höjas och sänkas för att få så behaglig arbetsställning som möjligt, samtidigt som vi ökar kapaciteten med 40 %, pga att vi är fler som sorterar.

19-11-08 solceller 1 

Vi håller på att installera solceller på hustaken. 3800 m2 kommer solcellsytan att bli och detta beräknas producera 630 000 kw timmar. Taket på södersidan på denna byggnad skall täckas och både östra och västra sidan på maskinhallen i bakgrunden skall också täckas.

2019-11-08 Solceller 011

 Här är arbetet med arr montera solcellerna i full gång. Arbetslaget som utför arbetet består av 4 personer, och man sätter först fast fästjärn som solcellerna fästs i och sedan kopplar man fast elkabeln som skall leda den producerade elen till vår elcentral.

2019-10-14 Halmning 010

Så här ser det ut när vi lagt ut halmen och här klarar sig morötterna till maj månad.  

2019-09-20 Rodbetsskord 001

Här skördar Oskar, som kör upptagaren och Pål som kör följeekipaget, rödbetor. Det är första gången vi odlar rödbetor och skörden ser mycket bra ut. Rödbetorna är till konservväxtindustrin 

2019-09-20 Rodbetsskord 006

Här är rödbetorna på in i maskinen

2019-09-09 packeri 003 

Detta foto är tagit den 9/9 och nu i höst är det mycket morotsaktiviteter. Detta innebär att packeriet går för fullt för att vi skall få fram de stora volymer som skall levereras. Bla Fanny och Magdalena arbetar här för fullt med att packa morötter som skall levereras ut idag. 

2019-08-05 Halmkorning 001

Vi är i full gång med att köra ihop halm. I år är det lättare att få tag på halm så vi tror att vi skall få ihop de 18000 balar vi behöver. Här kommer Nicklas med en resa med 42 balar. Halm hämtar vi inom ett område Österlen (Borrby-Tommelilla) - Kävlinge-Landskroka-Kristianstadsbyggden så det blir långa transporter och man hinner 2 resor per dag. Minst 3 ekipage är igång med detta.

2019-08-05 Halmkorning 006

Här är han i full färd med att lasta av balarna. Traktorerna som används till halmtransporter är utrustade med lastare så man både lastar och lossar själv.

2019-07-05 Hackning 005

Den milda vntern gör att vi måste gå över morotsfält, där det varit potatis tidigare, för att rensa bort spillpotatis. Detta är ett arbete som mäste göras för hand, och här håller man på med det. 

2019-06-24 Upptagning 005

Här kan man tydligt se att morötterna blir förhållandevis rena under upptagningen.

2019-05-16 Upptagning 009 

Nu är det den 16/5 2019 och vi plockar upp nyskördade ekologiska morötter för fullt. Så här ser det ut när vi tar bort halmen. Nu på försommaren är det torrt och blåsigt och då gäller det att hytten är tät.

2019-05-16 Upptagning 010

När halmen är borta tar vi bort plasten 

2019-05-16 Upptagning 001

Och sedan kommer upptagaren.

2018-09-17 Pasar 005

 

Här visas några av våra plastpåsprodukter. Nästan alla av våra påsar är i dag producerade av 85 % sockerrörsolja i stället för vanlig olja och detta är ett sätt att fasa ut oljebaserade produkter ur vår produktion i vår strävan att få en fossilfri produktion.

 

2019-08-10-2 AD Blue 003

 

Vi har idag i stort sett bytt ut alla fordon mot fordon med motorer och utrustning som gör att de kan köras på HVO diesel med komplement av AD Blue tillsats. Alla traktorer, lastbil, lastare, tröska och morotsupptagare har denna teknik Denna teknik gör att fordonen körs på förnyelsebart bränsle och en minskad mängd utsläpp. HVO bränslet är producerat av slakteriavfall, restprodukter från vegitabilier och animaliska restprodukter. Det framställs genom hydrering av växt och djurfetter. AD blue är en vätska som består av vatten och urea. Trots sitt namn är produkten färglös och har på de fordon vars motorer kräver AdBlue en egen tank. AdBlue fungerar på så sätt att vätskan sprutas in i motorns avgassystem uppströms SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction), där urean vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak (NH3) som i SCR-katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve. Allt detta är ett stort steg i att fasa ut forsila bränslen i vår morotsproduktion. PÅ bilden oven syns de två olika påfyllningsställena för HVO diesel resptive AD Blue.

 

2018-05-30 bevattning 005

 

Det är mycket torrt nu. Vi har införskaffat en linjär bevattning för att få ytterligare jämn bevattning. Detta är den tionde bevattningen vi har för att vattna våra 460 ha. Vi har 3 rampbevattningar, 6 med kanon och så denna. Just nu gå alla för fullt för att vi skall ha någon chans att kara av att bevattna allt i tid.

 

2018-04-04 Nybygget 004

 

Nu börjar nybygget att ta form. Vädret har slagit om och det är 12 grader varmt.

 

2018-03-29 Ny byggnad 038

 

I dag den 29/3 2018 har vi påbörjat resningen av stommen till det som skall bli bla emballagelager. Vädret är under all kritik med snö, kyla och blåst.

 

2018-03-23 samaskin 009

 

I år blir sådden försenad. Det blir ju inget före påsk. Här är morotssåmaskinen i verkstaden, servad och klar att användas, men får vänta på att användas. Vi brukar börja sådden omkring den 15-20 mars. Det tidigaste är de första dagarna i mars och det senaste är den 4 april, men det innebär ju inte att vi blir så sena med skörden utan det beror till stor del på hur vädret blir i maj. 

2018-01-05 Utlastning 004

 

Nu har vi passerat nyår och då vill alla människor äta smalmat och då är morötter mycket bra. Detta innebär att försäljningen är på topp och här ser vi en liten del av morötterna står färdiga i väntan på lastning.

 

,2017-11-27 Inmatningslinje 001

 

Nu uppgraderar vi inmatningslinjen. Vi bygger upp en helt ny linje paralellt med den gamla och så här ser det ut den 27/11 2017. Det som är kvar är inmontering av vattenförsörjning och all el. Det kommer att ta ca 2 veckor till.

 

2017-11-23 Ny inlagringslinje 001

 

Så här såg det ut för några dagar sedan.

 

2017-07-13 Ny upptagare 012

 

I dag är det den 13/7 2017 och den nya självgående morotsupptagaren har kommit. Det är en dansk ASA Lift´s upptagere som tar upp 3 rader vid varje körning

 

2017-07-13 Ny upptagare 001

 

Det är ganska mycket föraren skall hålla reda på men det finns också många hjälpmedel. Skärmen längs till högen är för GPS styrningen. I samband med att fältet i våras frästes med bäddfräsen sparades GPS kordinaterna på USB minne. Den används sedan vid både sådd, hackningar och upptagning. Detta innbär att föraren kan ägna sig åt övriga funktioner; upptagaren går ju ändå där den skall pga GPSèn. Det nedre av de två skärmarna som sitter framåt är för huvuddatorn. Den styr alla funktioner för att få maskinen att göra ett bra jobb, som tex att remmar och mattor har rätt hastighet. Den övre skärmen är för kamrorna som visar vad som händer.

2017-05-08 Damman 009

 

Nu i början på maj är dammen fylld med tvättvatten innan bevattningssäsongen börjar. Vattnet kommer troligen att ta slut under juli månad om det blir en normal säsong. I samband med att bevattningen börjar fyller vi på med vatten från borrorna.

 

2017-03-16 morotssadd 007

 

Vi har bytt ut dieseln för våra fordon till HVO diesel dvs diesel producerad på slakteriavfall och rapsolja, alltså en helt fossilfri diesel. På bilden ovan tar Anders, Per, Peter och Anders emot den nya dieseln. Den kemiska uppbyggnaden av produkten HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är kolväteföreningar. Detta byte gör att vi minskar utsläppen med ca 450 ton Co2 per år.

20170113 Packetering 003

 

Nu efter Jul och Nyår är konsumtionen av morötter som störst. På bilden packar Josefin, Max, Andreas och Ida morötter för fullt. Våra utleveranser nu är 500-650 ton / vecka.

 

2016-07-22 Lyckas

 

Flygvy över Lyckås

 

2016-07-08 Hackning 007

 

Två nya lastare har inköpts av fabrikat Ljungby L11.

 

2016-07-08 Hackning 001

 

Andreas kupar morötter. För att inte den översta delaen av morötterna skall bli grön så kupar vi upp morötterna dvs lägger upp jord så att hela moroten är täck

 

2016-07-04 Packeriet 002

 

Den nya skörden är påbörjad och här packar Lena 500 gr påsar för fullt.

 

2016-07-04 Packeriet 004

 

Här tar Linda ut en full dolly till kylen.

  

2016-02-01 Packer 2 002

 

Nu är det maximal packning som gäller. Januari till maj är den tid då vi säljer störst volymer morötter. Packeriet går i 3-skift och i snitt är försäljningen mer än 500 000 kg / vecka

 

2016-02-01 Packeri 018

 

Efter att morötterna tvättas och kylts kommer de till sorteringsmaskinerna där de optiskt sorteras efter tjocklek och längd. Dessutom sorteras också bort missformade och skadade morötter.

 

2016-02-01 Packeri 019

 

Den optiska sorteringen innebär att ett antal kameror tar bilder på varje morot från olika sidor och jämför med de inlagda värdena och därefter hamnar morötterna på de band som för just den sorteringskvaliteten vidare till handsorteringen.

 

2016-02-01 Packeri 015

 

Vid handsorteringen plockas de morotter bort som inte håller den angivna storleken och längden eller som har skador och rötor som den optiska sorteraren inte tagit bort. På bilden ovan arbetar Simon, Olivia och Vanessa med att handsortera morötterna.

 

2016-02-01 Packeri 012 

 

Därefter transporteras morötterna till packeteringsmaskinerna som lägger morötterna i plastpåsar. På bilden ovan som kontrollerar Marie och Vicky morotspåsarna som sedan läggs i plastlådor eller wellkragar för vidare transport till kund.

  

 

Halmat falt 151

 

Idag är det den 20/11 och nu närmar vi oss slutet på arbetet med att täcka morotsfälten med halm där morötterna skall vara i jorden i väntan på skörd. Ca.110 ha är täckta med halm och det kommer förhoppningsvis att räcka till slutet av maj 2016. I bakgrunden på bilden ser ni Fjälkinges siluett nämligen tornet på Fjälkinge backe som reser sig över Kristianstsadsslätten  

 

2015-08-25 stork 006

 

Sällsynta gäster förekommer ibland. Här har vi fått besök av stork som kollar efter föda när tröskan gjort sitt 

 

2015-07-17 Bevattningsmaskin 008 

 

Detta året ha hittills varit ganska fuktigt med en hel del regn. Nu i juli är tillväxten på morötterna mycket kraftig och stora mängder vatten behövs för att de skall utvecklas som vi önskar. Därför måste vi hjälpa till med konstbevattning, speciellt vid torr väderlek är detta nödvändigt. På bilden syns en bevattningsmaskin med ramp för jämnare bevattning.., 

 

Upptagning 20140127 013

 

Idag är det den 6/2 och skörden pågår 3 till 4 dagar i veckan. På de följande 9 bilderna visas hur skörden går till.

Skörden börjar med att halmen lastas på en vagn och körs bort.

 

2015-02-06 Upptagning 011

 

Därefter kommer en maskin som rullar upp plasten, samtidigt som den borstas av för att vi skall ha så ren plast som möjligt att skicka till återvinning

 

2015-02-06 Upptagning 013

 

Nästa moment är att en bortsmaskin som är monterad på upptagartraktorn borstar bort blast- och halmrester från morötterna

 

Upptagning 20140127 019

 

Här se vi de renborstade morötterna

 

2015-02-06 Upptagning 002

 

Det ställs stora krav på traktorförarna som har mycket skärmar,displayer och reglage att hålla reda på, men som tur är har vi gps navigation som styr traktorn så just det momenter det slipper han. Övervakning, finjustering och kontroll är fullt tillräcklig

 

2015-02-06 Upptagning 003

 

Tittar förararen ut genom bakrutan ser han resultatet av hur noggrant han har ställt in upptagningen

 

2015-02-06 Upptagning 010

 

Morötterna lastas direkt i en följevagn

 

Utlastning 2015-01-09 007

 

Nyår är passerat och nu vill folk äta sunt och då är morötter det givna valet. Detta innbär att stora mängder morötter säljs. Fredagen den 9/1 levererar vi ut 245000 kg packade morötter och det ställer mycket stora krav på personalen, logestiken och att anläggningen fungerar klanderfritt. Bilden ovan är tagen från utlastningsavdelningen, som i normalfallet är dimentionerad för att hantera max 100000 kg per dygn och som ni förstår att här gäller det att de olika artiklarna produceras i rätt ordning i forhållande till utlastningstiden, att lastningstiderna hålls, dvs att bilarna är här i tid för att inte försena nästa bil etc, för att avdelningen skall klara av detta. Packeriet går dygnet runt och vår fantastiska personal ställer upp otroligt lojalt dessa veckor, i början av året, då utleveranserna är så här stora. . 

2014-11-07 Upptagning 011

 

Fredrik märker lådorna innan de fylls. Spårbarheten är lagstiftad och den märkning som Fredrik gör följer morötterna fram tills att de finns i påsarna. I samband med att påsarna skickas till kund scannas märkningen av och sparas i vårt datasystem så vi vet dels från vilket fält morötterna kommer och dels till vilken kund morötterna levererats 

 

2014-11-07 Upptagning 003

 

När Fredrik fått lådorna fyllda av upptagaren jämnar han till dessa så de kan staplas på vagnarna och i lagret

 

2014-11-07 Upptagning 009

 

Därefter flyttar Tobias lådorna från fältvagnarna till transportvagnarna för vidaretransport till kyllagret

 

2014-11-10 Ladtransport 005

 

Väl framme vid kyllagret lossar Niklas lådorna och ställer in dem i kylen.

 

Morotskyl 2014-09-25 020

 

Den 22/9 startade årets sockerbetsskörd. Året har varit gynsamt för sockerbetorna med mycket sol och värme som gör att sockkerhalten blir hög och det är ju sockerskörden som räknas dvs. hur många kilo socker det blir och vi får ju betalt per socker. På bilden ovan ses den 6 radiga betupptagere som ser till att betorna kommer upp ur jorden. Vi skördar i takt med leveransplanen  

2014-04-04 Verkstadsinvigning

 

Den 4/4 var det morotens dag och naturligtvis firade Nyskördade Moötter AB den rejält Skoleleverna i Fjälkinge Skola bjöds på 450 morotsbakelser vilket också de boende på Fjällbacka tillsammans med  personal, sammanlagt 100 personer  fick tillfälle att njuta av. På kvällen förrättades invigning av den nya verkstaden och till denna invigning hade all vår personal med respektive, samt de lantbrukare med respektive, hos vilka vi har morotsodlingar, inbjudits. Vi blev tillsammans 97 personer som åt, festade och dansade till musik av Prebens Pågar. En helt fantastisk kväll.

Verkstadsbygget 2013-011-07 005

 

Som ett led i att alltid kunna leverera morötter till våra kunder, gäller det bland annat att ha en väl underhållen maskinpark och därför bygger vi ny verkstad. Vår verksamhet kräver mycket maskiner, både för att kunna odla men också för packningsverksamheten.

 

vy2013

 

Den 25/8 togs denna flygvy över ett av våra morotsfält i Fjälkinge. Tjusigt

 

Ica Massan 110912 008

 

Vi har under september deltagit i Ica´s 3 butiksmässor med en monter som vi delade med andra Ica leverantörer av rotsaker. Det är mycket värdefullt att få den feedback som kontakten med butiksfolk ge, för då har vi bättre möjligheter att anpasssa produkterna, än bättre till kundernas önskemål. 

 

Ica Massan 110912 001

 

Som synes var montern livligt besökt av intresserat butksfolk som hade frågor om sortiment, sorter och förvaring bla. Här har Helen en diskussion om morotssortimentet med en mässbesökare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Copyright © 2012-2013 Nyskördade Morötter. All rights reserved.
Lyckås Gård, Fjälkinge, telefon +46 (0)44 584 40.