Gödningsutkörning

Sker under perioden mars-maj
Grudgiva av näringsämnen, som kompletteras vid behov 

bild1

Bänkfräsning

Sker under perioden mars - juni
För att morötterna skall bli raka och långa måste jorden vara lucker. Genom bänkfräsning blir dessutom bänken där morötterna sås något högre vilket minimerar risken för röta vid kraftiga regn.

bild2

Sådd

Pågår från mars - juni
Precisionsmaskin som lägger frön ett och ett i en 60 mm bred rad.

Morotsmaskin 2014-03-07 003

Plastutläggning

Görs på de tidigast sådda morötterna för att vi skall kunna tidigarelägga skörden 14 dagar och då få morötter av hög kvalité.

bild4

 

Nyuppkomna morötter

Morotsplantor 2 - 3 veckor efter sådd.

bild5

Insektsfällor

Används under odlingssäsongen
Insektsfällor andvänds föra tt få en prognos om bekämpning behövs eller ej. Vi räknar morotsflugor under en viss tidsperiod och dessa värden läggs in i ett program där hänsyn också tas till temperatur och förväntad väderlek de närmaste dagarna. Därefter får vi en rekommendation om och när bekämpning behövs. Om så är fallet sker den just när insekten är som känsligast och dosen kan minimeras.
bild6

Blad och jordanalys

Utförs under odlingssäsongen Ger besked om kompletering av näringstillförsel behöver ske.
bild7

Sprutning

Görs under odlingssäsong Ogräs, insekt- och svampbekämpning görs vid behov. Dessutom tillförs micronäringsämne genom sprutning.
2021-04-07 Sprutning 002

Inifrån spruttraktorn

Sprutningarna är ett precisionsarbete som kräver certifikat av den som kör. Monitorer visar värdena som gör att föraren har kontroll över sprutningen.
bild9

Radhackning

Pågår under odlingssäsongen Tar bort ogräs mekaniskt
morot120620 008

Roterande hackpinnar rensar bort ogräset effektivt

morot120620 012

Genom att gps- styrning tillämpas kan föraren konsentrera sig på att maskinerna gör ett perfekt arbete.

Gps värdena som skapas vid bäddfräsningen, ligger till grund för de fortsatta körningarna och som synes med ett utmärkt resultat.

morot120620 001 

Bevattning

Pågår under odlingssäsongen när behov föreligger. Vattnet är till största delen grundvatten från djupborror. Även vattnet från bevattningsdammen används.
2015-07-17 Bevattningsmaskin 006

Gödningsspridning i växande gröda

Görs under odlingssäsongen efter konstaterat behov.
bild12

Kupning

Görs för att täcka morotsnackarna med jord så att det ej blir gröna nackar.
morot120620 004

Kupning

Så här ska det se ut för att det inte ska bli några gröna nackar.
bild14

Knippeskörd

Börjar i mitten av juni och pågår till slutet av augusti. Primörer.

Knippeupptagning 290612 002

Knippeproduktion

Morötterna sorteras, tvättas, buntas och stoppas i platspåsar för att bevara fuktigheten och få smaken krispigt läcker.
Knippehantering 120701 002

Topplyft

Direktskörden startar strax efter midsommar och pågår till slutet av november.

2018-10-17 Upptagning

Transport

Transporterna till packeriet görs direkt efter upptagning för att morötterna inte ska torka och få smakförändringar.

 

2017-11-10 Filip med lastbil 021

 
Sortering

Sortering görs efter nackdiameter. Avvikande t.ex. greniga tas bort och endast korrekta morötter packas.

 2016-02-01 Packeri 019

Packning

Paketering i olika viktstorlekar liksom efter kvalitet görs efter kundspecifika krav.
bild20

Halmpressning

Pågår under augusti och september. Balarna väger ca 500 kg
bild21

Halmtransport

Pågår under augusti och september. Körs med fyra ekipage varav en lastbil med släp. Varje ekipage lastar 42 balar så det bli många resor.

Halmtransport 20120827 003

Halmutläggning

Pågår under tiden mitten oktober till mitten av november. Först läggs en plastfilm direkt på morötterna och ovanpå det mycket halm som gör att morötterna klarar temperaturer ner mot 20 minusgrader.
Halmutspridning 2014-10-16 003

Inlagring

En del morötter kyllagras i lagerhus med 0,5-1 grads temperatur. Detta är en billigare metod än att lagra under halm men ger ju inte samma kvalitet.
2014-11-10 Ladtransport 006

Skörd av halmtäckta morötter

Pågår under perioden 1 december till början av juni. Skörden pågår i den takt som försäljningen sker och definitoinen på nyskördat är när paketering sker inom 7 dagar efter skörd.
bild25

Våra premiumprodukter

Kvaliten uppfyller kraven i EU:s barnmatsdirektiv vad gäller bekämpningsmedelsrester och nitrat. Även kadmiumhalten är låg i våra premiummorötter.

morotspasar

Copyright © 2012-2013 Nyskördade Morötter. All rights reserved.
Lyckås Gård, Fjälkinge, telefon +46 (0)44 584 40.