SBTi social post - Announcement option 6b 

bevattningsdamm

 

Vår Miljöpolicy
Vi skall bedriva en miljöhänsynsfull och uthållig produktion av växtodlingprodukter. Vi skall även arbeta för att ständigt förbättra företagets miljöarbete samt uppfylla lagar och krav som ställs angående miljö.

 

Vår målsättning med vårt miljöarbete är att hela tiden förbättra vår effektivitet. Detta gör vi bl.a. genom att satsa på resurssnål teknik, använda bränsleeffektiva traktorer,använda HVO som drivmedel, ha en bra rutin för källsortering, solceller på våra tak och genom att hela tiden ha med miljötänket i allt vi gör.
Sedan 2001 är vi miljöcertifierade enligt ISO 1400.

 Nu, vintern 2021 så har vi anslutit oss till Science-Based Target, som är ett globalt initiativ där företag åtar sig att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet, som kommer att leda till att minska jordens temperaturökning. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen måste hållas under 2 grader och man vill begränsa den till max 1,5 grader.

Science-based Target är ett samarbete mellan UN Global Compact, World Resources Institut, WWF och CDF. Läs gärna mer på https://sciencebasedtarget.org

Vår studie betraktar 2018 som referensår och uppföljning kommer att redovisas här år 2023. Vårt åtagande är att vi skall minska vårt CO2 utsläpp med 30% innan 2030.

 

 

 

Copyright © 2012-2013 Nyskördade Morötter. All rights reserved.
Lyckås Gård, Fjälkinge, telefon +46 (0)44 584 40.