Fodermorot

 

Vi säljer bortsorterade konsumtionsmorötter dels i säckar men också i större partier, i mån av tllgång.

Säckarna om ca 20 kg kostar 50 kr/st Foder löst lastat på t.ex. en bilsläp kostar 0,50/ kg. OBS Vi lastar bara öppna släpar dvs inga släpar med kåpa.

Vi har öppet för löst lastat på personbilssläp måndag och fredagar  kl 14:00 - 16,30. Säckar kan hämtas hela dygnet, även sön- och helgdagar, men påfyllning sker ej efter kl 16,00 på fredagar. OBS Minsta mängd som lastas löst på släp är 400 kg. Vid mängder mer än 2000kg skall du kontakta Pål på mobil 0709 679221

OBS Det går även att betala med swisch på nr 1235252879.

 

Fodersäckar 

 

 

Klicka här för en karta hit!

Copyright © 2012-2013 Nyskördade Morötter. All rights reserved.
Lyckås Gård, Fjälkinge, telefon +46 (0)44 584 40.